Voorbeelden

Voorbeelden

Art Valuations wordt regelmatig gevraagd om taxaties te doen voor internationale musea, particuliere en bedrijfscollecties, verzekeringsmaatschappijen en andere partijen. Dit zijn onder meer taxaties ten bate van schenkingen aan musea, taxaties voor verzekering, erfbelasting, familieverdeling, en faillissement, en taxaties bij verzekeringsschade. Wij gaan hiermee natuurlijk zeer discreet om, maar kunnen sommige voorbeelden noemen, zoals de taxatie die wij hebben verricht voor de eigenaren van de tekening voorstellende 'De Kruisiging', toegeschreven aan een kunstenaar uit de omgeving van Jan van Eyck, toen deze werd verkocht aan Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam in 2013.