Home

Home

Artvaluations, uw onafhankelijke specialist in taxaties

Wat moet u weten alvorens u vraagt om een taxatie ? Hoe krijgt u een taxatie op basis waarvan u beslissingen kunt nemen die u later niet betreurt ? Hoe kunt u zeker zijn dat de taxateur van uw keuze de gespecialiseerde kennis en ervaring heeft om een adequate taxatie af te leveren ? Hoe kan een taxatie worden geactualiseerd zonder al te hoge kosten ? Waarom resulteren de verschillende doeleinden voor taxaties vaak in uiteenlopende waarderingen voor hetzelfde object ?

Wij streven ernaar deze en andere vragen op deze website te beantwoorden, en u duidelijkheid te verschaffen over de verschillende taxaties die voor verschillende doeleinden van toepassing zijn. Art Valuations zorgt ervoor dat u de taxatie ontvangt die u nodig hebt. Art Valuations biedt een persoonlijke taxatiedienst met een team van zeer ervaren, onafhankeljke specialisten die allen zijn gecertificeerd. Hun professionele standaard van werken garandeert u uitstekende taxatierapporten. Wij streven ernaar taxateurs te bieden voor alle categoriëen van kunst en antiek, juwelen en verzamelobjecten, daarnaast ook huisraad. Indien gewenst reizen wij in Europa en daarbuiten. Voor onze taxaties worden de kosten per uur berekend, niet een percentage van de getaxeerde waarde.   

Art Valuations verwijst naar de uitgangspunten voor taxatiedoeleinden en waarde niveaus van de Federatie TMV (see http://www.federatie-tmv.nl/cms/files/Waardedefinities/aanbevolen-waardedefinities-federatie-tmv-okt-2015.pdf).