Taxaties

Schenking

Aan een museale instelling of een particulier

De taxatie voor schenking is gebaseerd op de waarde 'in het economisch verkeer', waaronder het bedrag wordt verstaan dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen. Dienovereenkomstig kan de waarde tengevolge van de omstandigheden uiteenlopen.

N.B. Schenking aan een museale instelling kan een belastingvoordeel opleveren, in tegenstelling tot schenking aan personen, bijvoorbeeld een familielid of een vriend, in het geval het betreffende object een zekere hoge waarde vertegenwoordigt.