Taxaties

Schulden

Gedwongen verkoop

Bij gedwongen verkoop wordt een object op executiewaarde getaxeerd. Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.