Verkoop

Onderhandse verkoop of veiling

Verkoop

Bij vrijwillige verkoop is de waarde die aan een object wordt toegekend afhankelijk van het een of andere verkoopkanaal:

Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een object bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt, dus buiten veiling of kunsthandel om. Dit bedrag is gebaseerd op een 'willing buyer - willing seller' situatie.                                                                                                                    

Onder veilingwaarde wordt verstaan het bedrag dat een object bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.