Erfbelasting

Erfbelasting

Nalatenschap

De taxatie voor erfbelasting is gebaseerd op de ‘waarde in het economisch verkeer’ waaronder in het kader van erf- of schenkingsbelasting het bedrag wordt verstaan dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen. Dienovereenkomstig kan de waarde tengevolge van de omstandigheden uiteenlopen.